Nieostra szyba po rozbiciu – Laminat czyli szkło bezpieczne

Laminat (szkło bezpieczne)

Głównym zadaniem szyby bezpiecznej jest ochrona ludzi przed obrażeniami spowodowanymi ostrymi odłamkami szkła w przypadku jego rozbicia. Szyby bezpieczne charakteryzują się podwyższoną odpornością na uderzenie i zapewniają tzw. bezpieczeństwo pasywne. Szyba taka w swej kombinacji posiada przynajmniej jedną szybę laminowaną, która pomimo pęknięć powstałych po uderzeniu pozostaje w ramie okiennej.

CHARAKTERYSTYKA:

Powstaje w wyniku sklejenia 2 lub więcej warstw szkła folią PVB. Folia PVB może być barwiona. Zaletą jest brak niebezpiecznych odłamków w przypadku rozbicia . Zwiększona wytrzymałość mechaniczna, odporność na przebicie, poprawa izolacji akustycznej.

ZASTOSOWANIE:

Obiekty wymagające specjalnych zabezpieczeń: szkło antywłamaniowe, wystawy sklepowe, powierzchnie dachowe, pomieszczenia kasowe, budynki narażone na wstrząsy.